Điểm đến hấp dẩn

Điểm đến hấp dẩn

KHUYẾN MẠI TOÀN MẠNG BAY. 10.000 VÉ GIÁ 3.000 ĐỒNG

Nhân dịp khai trương mở bán 3 đường bay mới Tp Hồ Chí Minh- Singapore, Tp.Hồ Chí Minh Bangkok và Tp.Hồ Chí Minh – Thanh HóaJetstar Pacific hân hạnh mang tới cho Quý khách hàng 3 đợt khuyến mại vé siêu rẻ đầy hấp dẫn!

Đợt 1:  Bắt đầu từ  ngày 24/7/14 :Nhân dịp khai trương mở bán đường bay Tp.Hồ Chí Minh - Singapore
Đợt 2:  Bắt đầu từ  ngày 01/8/14 : Nhân dịp khai trương mở bán đường bay Tp.Hồ Chí Minh - Thanh Hóa
Đợt 3:  Bắt đầu từ  ngày 08/8/14: Nhân dịp khai trương mở bán đường bay Tp.Hồ Chí Minh - Bangkok

Chi tiết chương trình khuyến mại đợt 1 như sau:

Điểm khởi hành   Điểm đến Ngày bay Khuyến mại
kết thúc
Loại khuyến mại Loại vé Giá Starter
VND
Buôn Ma Thuột   Tp.Hồ Chí Minh 6 Feb - 
18 Feb 2015
23:59
24/07/2014
10.000 VÉ GIÁ 3.000 ĐỒNG
 
Starter 3000
 
Nha Trang   Tp.Hồ Chí Minh 5 Feb - 
19 Feb 2015
23:59
24/07/2014
10.000 VÉ GIÁ 3.000 ĐỒNG
 
Starter 3000
 
Đà Nẵng   Hà Nội 5 Feb - 
19 Feb 2015
23:59
24/07/2014
10.000 VÉ GIÁ 3.000 ĐỒNG

 
Starter 3000
 
Hà Nội   Đà Nẵng 5 Mar - 
19 Mar 2015
23:59
24/07/2014
10.000 VÉ GIÁ 3.000 ĐỒNG

 
Starter 3000
 
Tp.Hồ Chí Minh   Nha Trang 5 Mar - 
19 Mar 2015
23:59
24/07/2014
10.000 VÉ GIÁ 3.000 ĐỒNG

 
Starter 3000
 
Tp.Hồ Chí Minh   Singapore 27 Oct - 
11 Dec 2014
23:59
24/07/2014
10.000 VÉ GIÁ 3.000 ĐỒNG

 
Starter 3000
 
Singapore   Tp.Hồ Chí Minh 27 Oct - 
11 Dec 2014
23:59
24/07/2014
10.000 VÉ GIÁ 3.000 ĐỒNG

 
Starter 3000
 
Tp.Hồ Chí Minh   Singapore 7 Jan - 
12 Feb 2015
23:59
24/07/2014
10.000 VÉ GIÁ 3.000 ĐỒNG

 
Starter 3000
 
Singapore   Tp.Hồ Chí Minh 7 Jan - 
12 Feb 2015
23:59
24/07/2014
10.000 VÉ GIÁ 3.000 ĐỒNG

 
Starter 3000
 
Tp.Hồ Chí Minh   Singapore 3 Mar - 
26 Mar 2015
23:59
24/07/2014
10.000 VÉ GIÁ 3.000 ĐỒNG

 
Starter 3000
 
Singapore   Tp.Hồ Chí Minh 3 Mar - 
26 Mar 2015
23:59
24/07/2014
10.000 VÉ GIÁ 3.000 ĐỒNG

 
Starter 3000
 
Tp.Hồ Chí Minh   Vinh 5 Mar - 
19 Mar 2015
23:59
24/07/2014
10.000 VÉ GIÁ 3.000 ĐỒNG

 
Starter 3000
 
Vinh   Tp.Hồ Chí Minh 5 Feb - 
19 Feb 2015
23:59
24/07/2014
10.000 VÉ GIÁ 3.000 ĐỒNG

 
Starter 3000
 
Tp.Hồ Chí Minh   Singapore 27 Oct - 
11 Dec 2014
23:59
26/07/2014
10.000 VÉ GIÁ 3.000 ĐỒNG

 
Starter 600000
 
Singapore   Tp.Hồ Chí Minh 27 Oct - 
11 Dec 2014
23:59
26/07/2014
10.000 VÉ GIÁ 3.000 ĐỒNG

 
Starter 600000
 
Tp.Hồ Chí Minh   Singapore 7 Jan - 
12 Feb 2015
23:59
26/07/2014
10.000 VÉ GIÁ 3.000 ĐỒNG
 
Starter 600000
 
Singapore   Tp.Hồ Chí Minh 7 Jan - 
12 Feb 2015
23:59
26/07/2014
10.000 VÉ GIÁ 3.000 ĐỒNG

 
Starter 600000
 
Tp.Hồ Chí Minh   Singapore 3 Mar - 
26 Mar 2015
23:59
26/07/2014
10.000 VÉ GIÁ 3.000 ĐỒNG

 
Starter 600000
 
Singapore   Tp.Hồ Chí Minh 3 Mar - 
26 Mar 2015
23:59
26/07/2014
10.000 VÉ GIÁ 3.000 ĐỒNG

 
Starter 600000
 
Tp.Hồ Chí Minh   Jakarta 27 Oct - 
13 Nov 2014
23:59
26/07/2014
10.000 VÉ GIÁ 3.000 ĐỒNG

 
Starter 1504702
 
Jakarta   Tp.Hồ Chí Minh 27 Oct - 
13 Nov 2014
23:59
26/07/2014
10.000 VÉ GIÁ 3.000 ĐỒNG

 
Starter 1504702
 
Tp.Hồ Chí Minh   Jakarta 7 Jan - 
12 Feb 2015
23:59
26/07/2014
10.000 VÉ GIÁ 3.000 ĐỒNG

 
Starter 1504702
 
Jakarta   Tp.Hồ Chí Minh 7 Jan - 
12 Feb 2015
23:59
26/07/2014
10.000 VÉ GIÁ 3.000 ĐỒNG
 
Starter 1504702
 
Tp.Hồ Chí Minh   Jakarta 3 Mar - 
26 Mar 2015
23:59
26/07/2014
10.000 VÉ GIÁ 3.000 ĐỒNG
 
Starter 1504702
 
Jakarta   Tp.Hồ Chí Minh 3 Mar - 
26 Mar 2015
23:59
26/07/2014
10.000 VÉ GIÁ 3.000 ĐỒNG
 
Starter 1504702
 
Tp.Hồ Chí Minh   Surabaya 7 Jan - 
12 Feb 2015
23:59
26/07/2014
10.000 VÉ GIÁ 3.000 ĐỒNG
 
Starter 1675400
 
Surabaya   Tp.Hồ Chí Minh 7 Jan - 
12 Feb 2015
23:59
26/07/2014
10.000 VÉ GIÁ 3.000 ĐỒNG
 
Starter 1675400
 
Tp.Hồ Chí Minh   Bali (Denpasar) 7 Jan - 
12 Feb 2015
23:59
26/07/2014
10.000 VÉ GIÁ 3.000 ĐỒNG
 
Starter 2130143
 
Bali (Denpasar)   Tp.Hồ Chí Minh 7 Jan - 
12 Feb 2015
23:59
26/07/2014
10.000 VÉ GIÁ 3.000 ĐỒNG
 
Starter 2130143
 
Tp.Hồ Chí Minh   Bali (Denpasar) 3 Mar - 
26 Mar 2015
23:59
26/07/2014
10.000 VÉ GIÁ 3.000 ĐỒNG
 
Starter 2130143
 
Bali (Denpasar)   Tp.Hồ Chí Minh 3 Mar - 
26 Mar 2015
23:59
26/07/2014
10.000 VÉ GIÁ 3.000 ĐỒNG
 
Starter 2130143
 
Tp.Hồ Chí Minh   Darwin 27 Oct - 
11 Dec 2014
23:59
26/07/2014
10.000 VÉ GIÁ 3.000 ĐỒNG
 
Starter 2212247
 
Darwin   Tp.Hồ Chí Minh 27 Oct - 
11 Dec 2014
23:59
26/07/2014
10.000 VÉ GIÁ 3.000 ĐỒNG
 
Starter 2212247
 
Tp.Hồ Chí Minh   Darwin 3 Mar - 
25 Mar 2015
23:59
26/07/2014
10.000 VÉ GIÁ 3.000 ĐỒNG
 
Starter 2212247
 
Darwin   Tp.Hồ Chí Minh 3 Mar - 
25 Mar 2015
23:59
26/07/2014
10.000 VÉ GIÁ 3.000 ĐỒNG
 
Starter 2212247
 
Tp.Hồ Chí Minh   Perth 27 Oct - 
9 Dec 2014
23:59
26/07/2014
10.000 VÉ GIÁ 3.000 ĐỒNG
 
Starter 3406795
 
Perth   Tp.Hồ Chí Minh 27 Oct - 
9 Dec 2014
23:59
26/07/2014
10.000 VÉ GIÁ 3.000 ĐỒNG
 
Starter 3406795
 
Tp.Hồ Chí Minh   Perth 3 Mar - 
25 Mar 2015
23:59
26/07/2014
10.000 VÉ GIÁ 3.000 ĐỒNG
 
Starter 3406795
 
Perth   Tp.Hồ Chí Minh 3 Mar - 
25 Mar 2015
23:59
26/07/2014
10.000 VÉ GIÁ 3.000 ĐỒNG
 
Starter 3406795
 
Tp.Hồ Chí Minh   Surabaya 27 Oct - 
13 Nov 2014
23:59
26/07/2014
10.000 VÉ GIÁ 3.000 ĐỒNG
 
Starter 3406795
 
Surabaya   Tp.Hồ Chí Minh 27 Oct - 
13 Nov 2014
23:59
26/07/2014
10.000 VÉ GIÁ 3.000 ĐỒNG
 
Starter 3406795
 
Tp.Hồ Chí Minh   Melbourne (Tullamarine) 27 Oct - 
9 Dec 2014
23:59
26/07/2014
10.000 VÉ GIÁ 3.000 ĐỒNG
 
Starter 5070764
 
Melbourne (Tullamarine)   Tp.Hồ Chí Minh 27 Oct - 
9 Dec 2014
23:59
26/07/2014
10.000 VÉ GIÁ 3.000 ĐỒNG
 
Starter 5070764
 
Tp.Hồ Chí Minh   Melbourne (Tullamarine) 3 Mar - 
25 Mar 2015
23:59
26/07/2014
10.000 VÉ GIÁ 3.000 ĐỒNG
 
Starter 5070764
 
Melbourne (Tullamarine)   Tp.Hồ Chí Minh 3 Mar - 
25 Mar 2015
23:59
26/07/2014
10.000 VÉ GIÁ 3.000 ĐỒNG
 
Starter 5070764
 

 

Giá vé một chiều, chưa bao gồm thuế, phí. Giá vé phụ thuộc tình trạng chỗ của chuyến bay và chỉ mở bán cho một số chuyến bay và ngày bay. Vé không được hoàn, hạn chế thay đổi, nếu thay đổi phải đóng phí. ^Không bao gồm Hành lý ký gửi. Các tiêu chuẩn về trọng lượng và kích thước của Hành lý xách tay sẽ được áp dụng nghiêm ngặt. Hành khách mang Hành lý xách tay không đúng với quy định sẽ phải làm thủ tục ký gửi và phải đóng phí.
Loại giá Starter không bao gồm tiêu chuẩn hành lý ký gửi miễn cước. Quý khách cũng có thể mua thêm từ 15kg cho đến 40kg tiêu chuẩn Hành lý ký gửi. Hơn nữa, Quý khách có thể mua thêm tiêu chuẩn Hành lý ký gửi cho từng khách, từng chặng bay với cùng một đặt chỗ!. Các quy định về trọng lượng và kích thước của hành lý xách tay sẽ được áp dụng nghiêm ngặt. Hành khách mang hành lý xách tay không đúng với quy định sẽ phải làm thủ tục ký gửi hành lý và phải đóng phí. Chi tiết về hành lý xách tay.
Điều lệ vận chuyển của Jetstar Pacific được áp dụng. Truy cập ve24h.vn hoặc gọi Trung tâm phục vụ khách hàng 1900 1779 để biết thêm thông tin chi tiết

 

Ý kiến khách hàng

Tổng đài đặt vé

Gọi ngay : 19001779
Để đặt chỗ và nhận các thông tin cần thiết :
Kết nối Ve24h.vn:
DMCA.com Protection Status